Zoznam zamestnancov

                 

      Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Chovancová   

Poverená zastupovaním: Bc. Jana Horná  

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Petra Badaničová

Jana Gabániová

Bc. Jana Horná

Bc. Mária Kalmárová

Mgr. Martina Lešková

Ing. Jana Lorencová

Hilda Lukáčová

Jana Machanová

Lucia Miklošovič

Jana Obrušníková

Mgr. Jana Rusnáková

Viera Schiedová

Ľubica Švantnerová

Bc. Lea Snopková - AU

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Hospodárka MŠ: Mgr. Daniela Baluchová

 

Vedúca ŠJ: Martina Štefančíková


Ľudmila Adameková

Janka Čekanová 

Katarína Nováčková

Vlasta Šimková

 

Zuzana Dudičová

Diana Kažimírová 

Iveta Halušková

 

 

                                                                             

 

Kontakt

Materská škola Palárikova 22, Košice Palárikova 22
040 01 Košice
MŠ - 055/678 80 77
ŠJ - 055/678 80 76
mspalarikovake@centrum.sk