Čo potrebuje dieťa pred vstupom do MŠ

26.08.2021 00:00

Kontakt

Materská škola Palárikova 22, Košice Palárikova 22
040 01 Košice
MŠ - 055/678 80 77
ŠJ - 055/678 80 76
mspalarikovake@centrum.sk