PROJEKTY ŠKOLY

07.11.2014 13:00
 • Červená, zelená, čo to deti znamená? - implementácia dopravnej výchovy do  profilácie školy
 • S Adamkom a Evičkou hravo a zdravo - zdravotná výchova
 • Kuk do prírody - environmentálna výchova
 • Na krídlach piesne - hudobno-dramatická a pohybová výchova
 • Zvedavé slniečko - výtvarná a pracovná tvorivosť
 • Poznávame anglický jazyk
 • Dental alarm - účasť v osvetovom projekte s cieľom zlepšiť stav ústneho zdravia
 • Bezpečná škôlka - ochrana života a zdravia detí
 • Logico primo - práca s inovatívnym edukačným materiálom - autokorektívne karty • Kontakt

  Materská škola Palárikova 22, Košice Palárikova 22
  040 01 Košice
  MŠ - 055/678 80 77
  ŠJ - 055/678 80 76
  mspalarikovake@centrum.sk