Vyhlásenie zákazky 2021

Rekonštrukcia kúpeľne pavilónu 1

Dňa 19.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia kúpeľne pavilónu 1“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 28.04.2021 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Kontakt

Materská škola Palárikova 22, Košice Palárikova 22
040 01 Košice
MŠ - 055/678 80 77
ŠJ - 055/678 80 76
mspalarikovake@centrum.sk